Skeftasberget

Skeftasberget, även med namnet Sigtryggsberg, ligger vid landsvägen några hundra meter norr om Hardemo kyrka.
Enligt traditionen ska den norske kungen Olav den helige, Sankt Olof, ha gästat jarlen Sigtrygg och hans borg här under sin landsflykt. Några historiska bevis för detta finns inte men traditionen lever.

skeftasberget

Hitta hit.
Begravningsplatser har under lång tid anlagts i nära anslutning till byar.
Det finns ett samband mellan det forntida gravfältet vid Skiftasberget och Hardemo medeltida kyrka och dess kyrkogård. Kyrkan ligger i förlängningen av det forntid gravfältet. Gravfältet omfattar minst fyra gravar från vendeltiden (550-800 e Kr). De är så kallade brandgravar, dvs. den döde har bränts på bål tillsammans med sina tillhörigheter.
Gravarna har haft olika utseende. Tre av dem var fyllda stensättningar, (kantkedja runt en rund eller fyrkantig form) den fjärde en hög eller jordblandat röse.
Gravfältet är skadat i söder pga. grustäkt i äldre tid.

Vid en undersökning av gravfältet 1952-53 fann man en hel del fynd som ger en föreställning
om de föremål som forntidens Hardemobor använde sig av. Det var bl. a delar av lerkärl, järnsvärd, en mängd spikar, nitar, broddar, beslag och även spelbrickor av ben.
Dessutom påträffades i tre av gravarna järnslagg, troligt av myrmalm. Ett antal fynd från dem finns på Örebro läns museum.

Skeftasberget är en gammal festplats och så långt tillbaka som Hardemoborna minns har vårens ankomst firats här på Valborg med brasa, körsång och vårtal.