Tillrebacken

Gravfältet
Här uppe på åsen finns 50 gravar. De är mellan 1000 – 1600 år gamla.
Hälften av gravarna syns som tydliga högar. Resten består av långa torvtäckta stensamlingar (stensättningar).
Gravfältet hörde till järnåldersbyn Berga som låg utefter vägen söder om gravfältet.
Senare, när människorna i byn blev kristna begravde man sina döda på kyrkogården vid Hardemo kyrka.

Tillrebacken

Man måste gå genom fårhagen för att nå gravfältet. Markägaren har gett tillstånd för att gå genom fårhagen. Dock skall grinden vid vägen användas.

Karta till platsen.