Sockenmagasinet

Sockenmagasinet snett emot Lundmarkska skolan är uppfört redan 1758 och är ett av Närkes fyra kvarvarande sockenmagasin i sten.

Sockenmagasinet
Magasinet kan beses i samband med besök i skolmuseet.