Hardemo Hembygdsförening

Bildandet av Hardemo hembygdsförening
I maj 1949 träffades några Hardemobor med ett gemensamt hembygdsintresse. I trakten finns kulturarv i form av fornminnen som gravar från järnåldern. En månad senare bildades Hardemo Hembygdsförening och som kuriosa nu idag fastställdes den första medlemsavgiften till 2 kronor per år.

Årets program från Hembygdsföreningen hittar du här:

Hardemo Hembygdsförening Program 2023


Hembygdsgården Tiven
Tidigt började föreningen att söka efter en ödegård lämplig till hembygdsgård. Så småningom förvärvades gården Tiven i Berga by. För att finansiera köpet ordnades en skördefest och gården Tiven inköptes för 500 kronor.

Hembygdsgården med loftbod

Hitta till hembygdsgården Tiven

Loftboden
Traktens enda loftbod, en så kallad svalgångsbod från 1768 skänkte 1961 till hembygdsföreningen. Med ett anslag från Kumla kommun flyttades loftboden från Norrby till hembygdsgården Tiven.
År 1986 lades ett nytt tak av näver och torv på loftboden, arbetet utfördes av föreningens medlemmar.


Aktiviteter
På våren startar arbetet med städning och följs upp av slåtter några veckor före midsommar.

Traditionsenligt samlas man sedan kvällen före midsommarafton för blomsterplockning och smyckning av midsommarstången, kvällen avslutas med korvgrillning och fika.

Traditionsenlig blomsterplockning dagen innan midsommarafton

På eftermiddagen midsommarafton inleds midsommarfirandet enligt tradition med bygdens spelemän och resning av midsommarstången. Sedan vidtar dans runt midsommarstången och diverse lekar för stora som små.

Midsommarfirande vid hembygdsgården
Midsommarfirande vid hembygdsgården

Till hösten träffas man till en gemensam braskväll i hembygdsgården Tiven för att lyssna till olika föredragshållare och sedan språka över medhavt kaffe med dopp.

Avrundningen av året är den traditionella grötfesten i december med luciatablå med elever från Hardemo skola.


Välkommen som medlem i Hardemo Hembygdsförening

Hembygdsföreningen arbetar för att bevara och sprida kunskap om Hardemobygden. Hembygdsföreningen anordnar olika aktiviteter att samlas kring i bygden, aktiviteterna är öppna för alla.

Medlemsavgiften för 2021 och 2022 är 100 kr/person, som betalas enklast via Bankgiro 185-3233, Swish 123 032 55 06, eller till någon i styrelsen på våra sammankomster.

Om du vill komma i kontakt med Hembygdsföreningen så kontakta:

Via e-post: hardemohembygd@gmail.com eller

Irene Welander, 070-491 80 23

Anders Harenius, 070-204 49 94