Öjamossen och Älgasjön

Älgasjön

Älgasjön på Öjamossen några km väster om Hardemo kyrka är Kumla kommuns enda naturliga sjö och ett intressant besöksmål. Tidiga vårmorgnar kan man t.ex. studera orre och tjäder. Under försommaren är tuvullen en karaktärsväxt. Det insektsätande sileshåret förekommer rikligt.

algasjon

 

Hitta hit:

Kör ner vid Hardemo kyrka följ vägen mot Öja. Efter ca 2 km finner man informationstavlan om Öjamossen på höger sida om vägen.Följ stigen ut på mossen därifrån, stigen är belagd med en spång sista biten fram till Älgasjön. På Öjamossen ligger Hardemos enda sjö.

Vid Älgasjön finns det ett bord med bänkar, passa gärna på att skriva i gästboken där.

Karta hittar du här.