Skolmuseet Lundmarkska skolan

Historik
Lundmarkska skolan byggdes till skolhus och lärarbostad 1808 och är ett av Sveriges äldsta skolhus på landsbygden.
Skolan fick ett klassrum och en hall, resten av nedervåningen och hela övervåningen blev lärarbostad. Riksdagen beslöt först 1842 att alla barn skulle gå i skolan. Lundmarkska skolan var då redan 34 år gammal!

 

lundmarkska_skolan

 

Anders Lundmark
I Mossby, ca 5 km sydväst om Hardemo kyrka, föddes 1724 en pojke som fick namnet Anders och eftersom hans far hette Nils, fick han efternamnet Nilsson. Pappan var en fattig soldat och fattiga barn fick sällan gå i någon skola på den tiden. Men Anders hade tur. Grannfamiljen hade det bättre ställt och hade anställt en privatlärare åt sina barn och – kanske för att Anders var duktig och flitig – fick han vara med på lektionerna.
Läraren, Daniel Lundmark, hade studerat vid universitet och blev sedan präst och så småningom kyrkoherde i Uppland. Anders flyttade tidigt hemifrån och började arbeta. Som vuxen flyttade han till Stockholm och blev bl.a. möbelhandlare. Han klarade sig mycket bra och tjänade så mycket pengar att han kunde låna ut till andra människor. När han dog hittade man 107 skuldsedlar hos honom och många av dem som hade lånat hans pengar hörde till Sveriges förnämsta familjer.
När det gick bra för Anders tänkte han på sin gamla lärare och för att hedra honom tog han själv samma efternamn och kallade sig Anders Lundmark. Anders Lundmark var ogift och barnlös och när han blev gammal skrev han sitt testamente. Där stod bl.a. att 3 000 riksdaler skulle gå till hans gamla hembygd Hardemo för att man här skulle bygga ett skolhus och anställa en lärare. Anders Lundmark tänkte särskilt på de fattiga familjernas barn.

 

Johan Erik Hörstadius
I testamentet stod att läraren skulle var präst – någon lärarutbildning fanns inte i Sverige då. Den första ”skolprästen” hette Johan Erik Hörstadius. Han var född i Hardemo, men namnet kommer av Hörsta som ligger i nordvästra delen av Kumla kommun. Han var en duktig man, men kanske inte bara så som Anders Lundmark hade tänkt sig. Ganska snart började han arrendera gårdar i och omkring Hardemo och odla potatis. Av potatisen brände han brännvin. Efter fem år slutade han som lärare och började köpa gårdar runt om i hela Mellansverige. Sin största affär gjorde han 1855, när han köpte Tyresö slott för 160 000 riksdaler. När han dog 1859 var hans gårdar taxerade till över en miljon, men det verkliga värdet var över fyra miljoner riksdaler.
Hörstadius blev en ”kändis” och det var inte bara vackra saker man skrev om honom. Det var helt förvisso lagligt att tillverka alkoholdrycker, men många tyckte nog ändå att det inte var riktigt snyggt att han, som hade varit präst och lärare, blev miljonär på ett sådant sätt.

 

lundmarkska_skolsal

 

Skolhusets senare öden
Vid 1800-talets slut byggdes nya skolor i Hardemo och 1903 stod nuvarande Hardemo skola färdig.
Lundmarkska skolan kom att användas bl.a. som sammanträdeslokal för socknen och församlingen och till konfirmandundervisning.
Under 1950- och 60-talen hade Hardemo skola sin träslöjdsal här. Övervåningen var kantorsbostad fram till 1949 och därefter privatbostad.
Från 1970 till 1983, när nya Sockenstugan togs i bruk, användes den av Hardemo församling bl.a. för barn- och ungdomsverksamhet.
Kommunens barnomsorg har haft sina lokaler där några år fram till 1999 när den nya barn-stugan vid Hardemo skola togs i bruk.
Bottenvåningen inrymmer alltså Skolmuseet i Hardemo sedan 1970.

200 års jubileum Lundmarkska Skolan
Den 20 september 2008 firades 200 års jubiléet av Lundmarkska skolan med pompa och ståt.
Här berättades om hur sällsynt en skola var för alla barn innan det lagstadgades om det 1842.


 

Skolmuseet 
1970 inreddes nedervåningen till ett skolmuseum. Alla föremålen är hämtade från andra ställen, bl.a. från skolorna i Kumla kommun.
Museet vill visa hur en skola och en lärarbostad kan ha sett ut för 75 – 100 år sedan.

 

Skolmuseet har öppet på Söndagar under sommarhalvåret och även i samband med lokala aktiviteter i Hardemo.

 

Aktuella öppettider kommer att presenteras här.

Hitta hit: