Midsommarfirande 2019

20 Juni Midsommarstången klädes.
Samling vid Hembygdsgården TIVEN kl. 18.00 för blomsterplockning och traktorfärd. Korvgrillning!

21 Juni Midsommarfest vid Hembygdsgården TIVEN!
Musikunderhållning, dans kring stången, lotteri och lekar. Samling kl. 14.00 – förtäring medtages.

Traditionsenlig blomplockning